แว่นว่ายน้ำสายตาสั้น

พึ่งรู้ว่ามีแว่นว่ายน้ำสำหรับคนสายตาสั้นด้วยและราคาไม่ถึง 400 อันนี้ที่ซื้อมาสั้น 800 สูงสุดที่มีขาย ก็เห็นชัดใช้ได้ แต่วิสัยทัศน์แคบ มองได้แต่ตรงกลาง เหล่ข้างเบลอไปหมด