Nokia 3

Nokia 3 ราคา 3,200 จากนาซ่า เป็น android OS แบรนด์นี้ Microsoft ขายให้บริษัทจีนไปแล้ว ตอนนี้คือแบรนด์จีน แต่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ยังคงดูดีอยู่ หลอกตาคนอื่นได้ว่าใช้ของมียี่ห้อ