คลังเก็บป้ายกำกับ: ios

Sonoff RF Bridge 433Mhz

Sonoff RF Bridge ตัวนี้เป็นตัวจูนรีโมทที่ใช้คลื่นวิทยุ (RF) 433Mhz ให้สามารถควบคุมปุ่มผ่าน App บน Smartphone ได้ ตัวนี้ไม่รองรับคลื่นอื่นเลย และไม่รองรับ Infared เหมือน Broadlink ที่ซื้อเพราะตัว Broadlink ยิง RF ได้ระยะสั้นมาก วางกลางตัวบ้านก็ยังไม่สามารถยิงไปถึงประตูหน้าบ้านได้ เลยต้องซื้อตัวนี้ที่ระยะได้ไกลกว่า ยิงถึงสบายๆ

Xiaomi Smart Bulb & Smart Power Strip

ปลั๊กและหลอดไฟอัจฉริยะจาก Xiaomi ทั้ง 2 ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้ app เปิดปิดการทำงาน หรี่ไฟ หรือเช็คการใช้ไฟได้ว่ากำลังใช้อยู่กี่วัตต์ เทรนด์บ้าน Smart Home กำลังมา ของทุกอย่างในบ้านต้อง online 24/7