USB LED Strip 200M

ไฟ LED เส้น มีรีโมทเปลี่ยนสี หรือกระพริบได้ ตัวนี้เลือกที่ใช้ไฟ USB เพราะตั้งใจไว้แปะหลัง TV แล้วใช้ไฟ USB จาก TV เวลาปิดไฟดูหนังก็จะมีไฟสว่างหลัง TV ได้มา 100 เดียว