Xiaomi Yi Dash Cam

กล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ Xiaomi เวลาจะซื้อของ IT อะไร ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดี ให้นึกถึง Xiaomi ไว้ก่อน